Yhteystiedot

Yhteydenottolomake

Kylpyhuoneremontti
Saunaremontti
Keittiöremontti
Maalaus / tapetointi
Lattiaremontti
Muu, mikä?
puhelimitse
sähköpostilla

Remontti-Kotka Oy

Vasaratie 8 A
48400 KOTKA

Työnjohtaja
Petri Hjelt
0400 306 636

Työnjohtaja
Jere Hjelt
040 137 1267

remontti@remontek.fi

Henkilötietoseloste asiakkaille


Tässä henkilötietoselosteessa käydään läpi Remontti-Kotka Oy:n asiakkaiden henkilötietojen käsittelyn periaatteet.

 

1. Rekisterinpitäjä ja edustaja

Remontti-Kotka Oy (1994275-1)
Vasaratie 8 B
48400 Kotka

Petri Hjelt, toimitusjohtaja
0405780051
petri.hjelt@remontek.fi

 

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen ylläpitoa ja yhteydenottoja varten. Verkkosivujen käyttäjien henkilötietoja käytetään yhteydenottopyyntöihin vastaamiseen. Asiakkaiden henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus ja verkkosivujen käyttäjien henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn suostumus. Asiakkaiden henkilötiedot saadaan aina asiakkaalta itseltään verkkosivujen tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.

 

3. Henkilötietojen vastaanottajat

”Ota yhteyttä” -lomakkeen tiedot lähtevät rekisterinpitäjän edustajan sähköpostiin.

 

4. Henkilötietojen luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta muille toimijoille.

 

5. Henkilötietojen säilyttämisaika

Säilytämme henkilötietoja laissa säädettyjen määräaikojen ajan tai niin kauan kuin tarvitsemme tietoja asiakassopimuksen hoitamiseksi.

 

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:
- nähdä tietonsa,
- oikaista tietonsa,
- poistaa tietonsa,
- rajoittaa tietojen käsittelyä,
- vastustaa tietojen käsittelyä,
- siirtää tiedot järjestelmästä toiseen,
- oikeus peruuttaa suostumus tietojensa käsittelyyn ja suostumuksen voi peruuttaa sähköposti-ilmoituksella rekisterinpitäjän edustajalle
- tehdä valitus viranomaiselle.

 

7. Perusteet henkilötietojen keräämiselle

Henkilötietojen antaminen on sopimukseen perustuva vaatimus.

 

8. Tietojen suojaaminen

Kaikki laitteemme, joissa henkilötietoja käsitellään, on suojattu henkilökohtaisilla tunnuksilla ja salasanoilla tai pääsykoodeilla sekä asianmukaisilla tietoturvaohjelmilla. Mahdolliset paperiversiot ovat yrityksen lukituissa toimitiloissa ja lukituissa kaapeissa, joihin on pääsy vain henkilötietojen käsittelijöillä.